Onder deze categorie staan de theeën welke verwerkt zijn voor de westerse markt.